αιφνιδιάζομαι


αιφνιδιάζομαι
αιφνιδιάζομαι, αιφνιδιάστηκα, αιφνιδιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.